Tag Archives: OPAK 2011

Jurnalistik, Nu Aing!

Jurnalistiiiikkk                                        .!!! NU AING!!! JURNALISTIIIKKKK!!! NU AING!!! Begitulah sekelumit potret semangat maba (baca: mahasiswa baru) jurusan jurnalistik yang bernanung dibawah fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gudung Djati Bandung, dalam prosesi OPAK 2011.