Tangisane Pertiwi

Pertiwi iki sangsaya laya

Kaya dene manungsa kapangan yuswa

Tawang uga sangsaya tuwa

Nyuwun dimangerti dening manungsa

Nalika wulane ndadari

Lintang uga mula ngancani

Nanging bumi iki nangis keranta – ranta

Amarga ulah manungsa

Kanca, weruha sira marang kahanan kae ?

Bisaha sira ngrasaake larane ?

Bumi dak idak – idak sakpenake

Tawang nganti nangis upamane

Ayo, Kanca !!! Ayo, Kanca !!!

Acancut tali rasa !!!

Gandheng asta !!!

Lestarikake bumi kita !!!

Hayo,,,mudeng ora ?????????????

Facebook Comments

Leave a Reply

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.